logo

BMS

BMS - System zarządzania budynkiem (Building Management Systems)

Znajduje on zastosowanie w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i instytucjach.

Jest on ważnym elementem inteligentnego, nowoczesnego budownictwa.

To zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu.

BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort.

Do podstawowych funkcji systemu BMS należą:

  1. Funkcja informacyjna
  2. Funkcja alarmowa
  3. Funkcja automatycznej regulacji

Zadaniem funkcji informacyjnej jest stała kontrola urządzeń znajdujących się w systemie. Pozwala to na określenie parametrów pracy tych urządzeń takich jak: czas pracy, wydajność, awaryjność, pobór mocy, aktualny stan (włączony/wyłączony) itp.

Zadaniem funkcji alarmowej jest monitorowanie elementów systemu i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Dzięki tej funkcji jest możliwe zintegrowanie systemu monitoringu (system kamer, system sygnalizacji pożarowej, system czujników reagujących na zmiany stężenia gazów, naruszenie ustalonych barier –system sygnalizacji włamania i napadu ), z systemem alarmowym, dźwiękowym systemem ostrzegawczym, a także siecią teleinformatyczną, dzięki której informacja z budynku zostanie natychmiast przesłana do odpowiednich służb (Policja, Straż pożarna, Ochrona) itp.

Funkcja automatycznej regulacji wykorzystuje informacje systemu i dzięki nim może regulować i kontrolować pracę urządzeń, dostosowując ją do wymagań użytkownika.

Funkcje BMS:

-sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym

-sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń

-sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją

-systemy alarmowy i monitoringu

-systemy sterowania zasilaniem UPS

-system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych

-integracja innych systemów automatyki w budynku 

Korzyści z zastosowania systemów BMS:

-oszczędność energii - dzięki integracji pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia

-możliwość szybkiej diagnostyki usterek w instalacji oraz pomoc w definiowaniu ich przyczyn,

-możliwość analizy danych dotyczących zużycia energii i mediów

-podniesienie komfortu przebywania w pomieszczeniach.